หน้าแรก >> รายงาน >> รายรับ-รายจ่ายประจำปี

 รายรับ-รายจ่ายประจำปี

  ปรับปรุงข้อมูล 28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2565 (ในรอบ6เดือน)
2022-04-23
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
2022-04-23
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
2022-04-23
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-04-11
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
2022-04-11
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-05
7 รายงานติดตามงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เดือน
2021-04-01
8 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
2020-06-22
9 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562
2020-06-22
10 งบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณปี 2562
2019-06-17
11 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-11-13
12 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครึ่งปีแรก
2018-11-13
13 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 (ต่อ)
2018-02-05
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560
2018-02-05
15 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2556
2018-01-12
16 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบ 2556
2018-01-12
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
389
 เมื่อวาน 
443
 เดือนนี้ 
0
 เดือนที่ผ่านมา 
12,535
 ปีนี้ 
119,413
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
606,657
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561