หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00 น ณ ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในการประกวดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี  2566 รอบตัดสิน ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นองค์กรปกครองส่ว...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาส่งข้าราชการในสังกัด โอนย้าย ได้แก่ นายสิทธิพง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จัดงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาส เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และนางพัฒนา สอนใจ ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลโอนย้าย และ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น ณ ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในการประกวดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี  2566 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 9:00 น ณ วัดพระสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างวิหารทรงล้านนาหลังใหม่ วัดพระสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีพระครูสุนทรธรรมโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เจ้าอาวา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 27 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงมุฑิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เกษียณอายุราชการ

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้<...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 27 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ.2566, การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ขออนุมัติเปลี่ย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566


******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ หัวห...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 6.30 น. ณ ห้องประชุมหริกุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทรางวัลชมเชย จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลตำบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ของบริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ฝั่งตะวันตกเฟส 1 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหว...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
387
 เมื่อวาน 
540
 เดือนนี้ 
1,233
 เดือนที่ผ่านมา 
18,118
 ปีนี้ 
184,964
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
917,726
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561