หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดแม่ยากดวงดี หมูที่ 8  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นผู้แทนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดแม่ยากดวงดี  เพื่อเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567  โดยได้มีการตั้งขบวนอัญเชิญเทียนฯ จากบริเวณสามแยกท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอนุสรณ์ 30 ปีวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ “เมืองระแหงวิชาการ 2567” โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดในพิธี ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์กวาดล้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง ในโรงเรียนมัชฌิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างรอบด้าน พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสตรีและผู้นำชุมชน ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง ในโรงเรียนมัชฌิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างรอบด้าน พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสตรีและผู้นำชุมชน ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา​ 09.00​ น.​ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน​ นางสาวนุชรี​ สายแสน​ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมเจ้าหน้าที่​ เทศบาลตำบลบ้านกลาง​ ร่วมจัดนิทรรศการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน​และร่วมต้อนรับให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัด...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นางผ่องศรี พิไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ในโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกับ น...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 น. ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 น ณ วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพระเจ้าทองทิพย์ วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพู...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เพื่อพิจารณา ได้แก่ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567, ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
355
 เมื่อวาน 
1,926
 เดือนนี้ 
18,020
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
174,120
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,157,580
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561