หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง(อถล.) เพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการถุงขยะ(อถล.) และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง โดยมีผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อยกระดับร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดสด และโรงอาหารให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste" เพื่อเป็นเครื่องหมายการั...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่122/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงวันที่ 14 มีนาค...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 มิถุนายนเวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันของประชาชน "คิดบวก คิดดี สร้างสรรค์ความสุขสู่ชุมชน" เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำด้า...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปีและสืบชะตาหลวงพ่อพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว ม.7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีเก่าแก่ของตำบลบ้านกลาง ตามกำหนดการ เวลา 06.00น. มี...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์กวาดล้างแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุจราจร และมอบชุดเครื่องแบบอาสาจราจรตำบลบ้านกลาง ตามโครงการ "ตำบลขับขี่ปลอดภัย รักษากฏวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17:00 น ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ และคณะ  ในโอกาสนำทีมนักกีฬาฟุตบอลเทศบาลมะเขือแจ้ ร่วมแข่งขันกระชับมิตรเชื่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อนปี 6 องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ประกอบด้วย นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดฯ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมอัน...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
394
 เมื่อวาน 
443
 เดือนนี้ 
0
 เดือนที่ผ่านมา 
12,535
 ปีนี้ 
119,413
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
606,657
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561