หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล (31)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-10-07
2 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2022-09-23
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
2022-08-15
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
2022-07-19
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี(ปรับปรุง) 20 พฤษภาคม 2565
2022-05-23
6 ประกาศเทศบาล เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติ พ.ศ.2565
2022-01-04
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-04-28
8 ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2022-04-23
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
2022-03-28
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-17
11 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2021-11-23
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-11-03
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1
2021-09-15
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
2021-09-15
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัย 2
2021-08-25
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง 2564
2021-08-02
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564
2021-07-13
18 การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเหตุการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-26
19 เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 2564
2021-04-07
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-30
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
115
 เมื่อวาน 
590
 เดือนนี้ 
4,070
 เดือนที่ผ่านมา 
29,490
 ปีนี้ 
222,372
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
709,616
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561