หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล (92)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านกลางใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2024-03-25
2 Ban Klang Subdistrict Municipality No - Gift Policy commitment " Ban Klang Subdistrict Municipality of Interior 2024 " and "refrain from accepting and offering" any gifts of all kinds while performing duties. (No Gift Policy)
2024-03-25
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) และราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส. 2) ประจำปี พ.ศ. 2567
2024-03-19
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 4) ประจำปี พ.ศ. 2567
2024-03-19
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) ประจำปี พ.ศ. 2567
2024-03-19
6 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
2024-01-02
7 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบ้านกลางน่าอยู่อัจริยะ Banklang Smart City และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบ้านกลางน่าอยู่อัจริยะ Banklang Smart City
2023-10-12
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 13001 สายทางบ้านร่องส้าว-บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6-7 ตำบลบ้านกลาง
2023-07-17
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 14 บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6
2023-07-17
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างห้องเย็นพิสิฐอุตสาหกรรมจำกัด หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
2023-07-17
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. 13006 สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึงบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6
2023-07-17
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนภายในหมู่บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
2023-07-17
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (โคมไฟกิ่งถนน) บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13005 สายทางสามแยกบ้านสิงห์เคิ่งถึงสามแยกกาดจาวเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
2023-07-12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
2023-07-12
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-06-15
16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก โดยการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. 13002 สายทางบ้านกลาง-ศรีชุม หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
17 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยทางเข้าฌาปนสถานบ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
18 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างห้องเย็นพิสิฐอุตสาหกรรมจำกัด หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอย 13 เชื่อมซอย 14 หมู่ที่ 10 ประตูโขง ตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
20 โครงการเสริมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1/3 หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ
2023-06-14
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
386
 เมื่อวาน 
1,926
 เดือนนี้ 
18,020
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
174,120
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,157,580
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561