หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา (109)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องกำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
2023-06-14
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
2023-06-14
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/3 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง 2565
2023-06-14
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565
2023-06-14
10 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2023-06-14
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
2023-06-14
13 รายการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
2023-06-14
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
2023-06-14
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
2023-06-14
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
2023-06-14
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
205
 เมื่อวาน 
492
 เดือนนี้ 
24,002
 เดือนที่ผ่านมา 
24,728
 ปีนี้ 
113,528
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,096,988
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561