หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 “ระดับดีเยี่ยม” และรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ “รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่  8  พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายสอน  อิ่นแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รางวัลที่ 2 ประเภททั่วไป กลุ่มเทศบาลตำบล จากนายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ยังได้รับเงินรางวัลจำนวน 1.8 ล้านบาท โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัล "Smart City Solutions Awards 2023" ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ในระดับดี ผลงานโดดเด่นโครงการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดู สู่บ้านกลาง เมืองอัจฉริยะ (Traffy Fondue to BK Smart City) และโครงการจุดบริการ E-node ตำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
             วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์การประชุม ซี อาเซียน อาคารไทยเบฟควอเตอร์  ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร  นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่อเฟ้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ทั่วประเทศที่มีผลงา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 6.30 น. ณ ห้องประชุมหริกุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทรางวัลชมเชย จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลตำบลบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพฯ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดู เพื่อบริการประชาชน จาก ศาตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่ง ส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทต.บ้านกลาง เดินทางเข้ารับรางวัลเมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ด้วยการบูรณาการงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 องค์ปร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับเกียรติบัตร เทศบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation:EHA) ประจำปี 2565 ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรป...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  Smart City Solutions Awards 2022 ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ผลงานโดดเด่นโครงการบ้านกลางบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service  (OSC) เป็นรางวัลที่เท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าหลังจากที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและบริหารจั...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
422
 เมื่อวาน 
1,926
 เดือนนี้ 
18,020
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
174,120
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,157,580
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561