หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
            
16 เม.ย. 61 (เวลา 12.30น.) ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารดน้ำดำหัวสูมาคารวะ และขอพรจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และพระเถรานุเถระในอำเภอเมืองลำพูน จากนั้น ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจ...

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  / ข่าว ,  น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยช่วงเช้าได้มีขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯจากลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเทวี(เดิม) เคลื่อนขบวนไปตามถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว ,  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
            
วันนี้ (12 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี คุ้มเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,กลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง, คณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 และงานพิธ...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว ,  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
            
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระนางจามเทวี ลงจากแท่นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์คุ้มเทวี (เดิม) หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง มาบนรถที่ประทับที่ตกแต่งอย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะทั้งวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียน...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว ,  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
            ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน พร้อมประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลบ้านกลาง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์...

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว ,  น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
            ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมทั้ง นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณถนนด้านข้างหอพักบริษัทฮาน่า จำกัด หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการสนองนโยบาย...

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว ,  นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ประสานงานกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ บริเวณคุ้มเทวี หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ – ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พื้นที่รวม ๙...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
            ความสูงตามความลาดเอียงเฉลี่ย 3.40 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร และความสูงตามความลาดเอียงเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองแม่ตีบแยกถนนเลียบคลองชลประทานทางเข้า หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง) เนื่องจากเทศตำบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนหมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา เกี...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
            สถานที่ก่อสร้างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง) เนื่องจากเทศบาลได้จัดซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียงติดกับสำนักงานเทศบาล เพื่อขยายพื้นที่ของเทศบาลให้กว้างขวางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อราชการ และเทศบาลเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวที่ได้ปรับถมที่และล้อมรั้วแล้...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
            1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 215.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80   - 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 947.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณหลังโรงแรมเดอะรีเจนท์ ถึง ถนนซูเปอ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,284
 เมื่อวาน 
1,310
 เดือนนี้ 
20,271
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
135,456
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,118,916
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561