หน้าแรก >> เกี่ยวกับเทศบาล >> ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

 ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

  ปรับปรุงข้อมูล 18 มกราคม 2561 โดย Administrator

“ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของลำพูน ”

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

 

         ตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2524 ที่รัฐบาลกำหนดให้มีการกระจาย การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ.2525 - 2529 ที่เน้นการพัฒนาเมืองหลัก และเมืองรอง ในภูมิภาค ต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลำพูน บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ จากความเหมาะสมหลายๆด้าน อาทิ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงาน และวัตถุดิบทางการเกษตร

         การก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 จนแล้วเสร็จใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ใช้เงินงบประมาณกว่า 358 ล้านบาท นับแต่นั้นมาชุมชนบ้านกลางในอดีต จึงกลายเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จนทำให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม กว่า 70 แห่ง เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ร้านค้า และภาคธุรกิจ ธนาคาร ต่างๆ จำนวน 1000 แห่ง และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
360
 เมื่อวาน 
1,926
 เดือนนี้ 
18,020
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
174,120
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,157,580
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561