หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจัดซื้อวัสดุอื่น เป็นมิเตอร์น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้ายจำนวน 1 คัน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
293
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
7,901
 เดือนที่ผ่านมา 
16,921
 ปีนี้ 
99,923
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
587,167
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561