หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

  12 พฤษภาคม 2564 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศเทศบาล เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติ พ.ศ.2565
2022-01-04
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-04-28
3 ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2022-04-23
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
2022-03-28
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-17
6 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2021-11-23
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-11-03
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1
2021-09-15
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
2021-09-15
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัย 2
2021-08-25
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง 2564
2021-08-02
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564
2021-07-13
13 การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเหตุการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-26
14 เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 2564
2021-04-07
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-30
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-30
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-30
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.2563
2020-10-20
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-06-17
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเหตุเหตุการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการีผลประโยชน์ทับซ้อน
2019-07-01
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
351
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
7,901
 เดือนที่ผ่านมา 
16,921
 ปีนี้ 
99,923
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
587,167
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561