หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล (60)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-05-25
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-05-11
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2023-04-18
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านกลางใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2023-04-10
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านกลาง พ.ศ.2566
2023-03-27
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 7 (ดาดลำเหมือง) จำนวน 2 ช่วง บริเวณลำเหมืองหลังโรงงานผลิตลูกชิ้นอรรถพล ถึง แยกลำเหมืองหลังหอพักน้ำหวาน หมู่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-03-27
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผลการซื้อรถแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-03-27
8 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านกลางใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566
2023-02-27
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินการโครงการจั
2023-02-10
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินการโครงการจั
2023-02-10
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลบ้านกลางทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. ... (2)
2023-02-10
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลบ้านกลางทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. ...
2023-02-10
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง (2)
2023-02-10
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2023-02-10
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน(หอดงกรรมสาธารณประโยชน์) บ้านหน้าหอ หมู่ที่ 3 (ปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านหอชัย หมู่ที่ 11) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือ
2023-02-10
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน(หอดงกรรมสาธารณประโยชน์) บ้านหน้าหอ หมู่ที่ 3 (ปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านหอชัย หมู่ที่ 11) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือ
2023-02-10
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตและหรือให้ความเห็นชอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก่อสร้างสำนักงาน (2)
2023-02-10
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตและหรือให้ความเห็นชอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก่อสร้างสำนักงาน
2023-02-10
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และการจัดทำบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ประจำปี 2566
2023-02-08
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (ดาดลำเหมือง) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
2023-01-26
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
415
 เมื่อวาน 
594
 เดือนนี้ 
11,245
 เดือนที่ผ่านมา 
17,554
 ปีนี้ 
101,132
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
833,894
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561