หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ลาดต่ำ มีปัญหาน้ำท่วมขัง ตลอดจนท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จัดการระบบระบายน้ำ รวมถึงวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
(วันที่ 20 พฤษภาคม2565 )ช่วงเช้าของวันนี้ ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะถนนเส้นหลัก 1147 นิคมฯ -สันป่าฝ้าย-หนองเป็ด ที่มีการสัญจรไปมาของยานพาหนะ และบางช่...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น ณ ศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่ายฯ,หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลตอบข้อซักถามของคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2565 ของจังหวัดลำพูน ตามแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ก...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำในหมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง และวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
******************
ผู้สื่อข่าว : นาย...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ เปิดกิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน ครั้งที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน ให้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ฯ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชาตรี สุรยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนางจันทนา ทิพย์กาญจนกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และคณะจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาส่งข้าราชการในสังกัด เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางรับโอ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 พ.ค.2565 เวลา 10.30 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ, นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง ,นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ,คณะครูโรงเรียนฯ และบุคลากรกองการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนภัทร วินันท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตองวิทยา ต.หนองตอง อ....
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิรประภา มณีขัติย์ เนื่องในโอกาสเข้าตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัดเทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยมีนายทองสุขวัฒน์​ หล...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย และหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
377
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
7,901
 เดือนที่ผ่านมา 
16,921
 ปีนี้ 
99,923
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
587,167
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561