หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงมุฑิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เกษียณอายุราชการ
*****************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องว...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565,อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลางประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/3 ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมในคราวต่อไป,เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งมติสภาเทศบาลได้คัดเลือก นายณรงค์ ปินตาแจ่ม สมา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น ณ บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพแม่ทอง ทองกลาง มารดาของนายวีรกรณ์ ทองกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย-หนองเป็ด ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ตามโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอย และผู้ประกอบกิจการตลาด ตระหนักถึงความสำค...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565,ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565,อำนาจหน้าที่ข...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022" ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพของก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางและประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
353
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561