หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรี ,นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ,นางสาวนุชรี สายแสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรต...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับเกียรติบัตร เทศบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation:EHA) ประจำปี 2564 ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับ A ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565  พร้อมประกาศเจตจำนง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูนสะอาด 2565 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มู...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2564  ผ่านระบบ video conference application zoom cloud meeting ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ "สถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการประจําปี 2563" และ "ป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (accessibility) " โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังค...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิด ชูเกียรติให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารับประกาศนียบัตรจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการศึกษา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA) ได้ระดับเกียรติบัตรรับรอง จำนวน 2 ระบบ ดังนี้ 1. รหัส EHA 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และ 2. รหัส EHA 6000 การจัดการเหตุรำคาญ โดยเทศบาลฯได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นฐาน อี...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
315
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561