หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เทศบาลตำบลบ้านกลางชวนประชาชนตำบลบ้านกลางร่วมปั่นจักรยาน Kick Off PM 2.5 “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 

เทศบาลตำบลบ้านกลางชวนประชาชนตำบลบ้านกลางร่วมปั่นจักรยาน Kick Off PM 2.5 “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลางชวนประชาชนตำบลบ้านกลางร่วมปั่นจักรยาน Kick Off PM 2.5  “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง     จ.ลำพูน เปิดเผยว่าในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรงประกอบกับอุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกี่ยวเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชน, การเผาพื้นที่เกษตรกรรม, การเผาไหม้ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ล้วนเป็นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะหมอกควันปกคลุมประกอบกับการเกิดไฟป่า        ซึ่งถือว่าสร้างความเสียหาย, สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชน, ของทางราชการ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการแก้ไขปัญหา               หรือลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น จากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 
  เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า              และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.                เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก                    ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านกลาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปลูกฝังความรัก            ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับประกาศห้ามเผาของจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประเปิดโครงการพร้อม              เปิดป้ายศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน, ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมปั่นจักรยาน, นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, นักเรียนโรงเรียนวัดขี้เหล็ก, นักเรียนโรงเรียนธนรัตน์วิทยา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จากนั้นจะได้ปล่อยขบวนจักรยานและขบวนเดินรณรงค์ฯ                   ไปตามเส้นทางถนนสายหลักสันป่าฝ้าย – บ้านธิ ถึงโรงเรียนวัดขี้เหล็ก และขบวนปั่นจักรยาน ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนด สิ้นสุด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-090711 ต่อ 103-105 ในวันและเวลาราชการ

 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 248 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
367
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561