หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

         


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566, การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566, ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และขอความเห็นชอบยกเลิกการเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีนายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล, นายราชฤทธิ? ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล, นายราชฤทธิ? ธิแจ้ / ข่าว

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล, นายราชฤทธิ? ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 578 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
79
 เมื่อวาน 
392
 เดือนนี้ 
14,228
 เดือนที่ผ่านมา 
26,035
 ปีนี้ 
40,263
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,023,723
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561