หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรอบพื้นที่เชิงลึก เพื่อประเมินรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรอบพื้นที่เชิงลึก เพื่อประเมินรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

         

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายก เทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรอบพื้นที่เชิงลึก เพื่อประเมินรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566 โดยนำเสนอข้อมูลประเด็นการประเมิน 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วมเครือข่ายและการตรวจสอบได้ 2.ความมั่นคงทางสังคม การป้องกันความรุนแรง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 3.ประสิทธิผลในการบริหารงานและควบคุมการทุจริต 4.นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ 5.เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้รับการประเมินโดย ผศ.อัมฤตา สารธิวงศ์ และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประเมินรอบพื้นที่เชิงลึกฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น "ศูนย์ดิจิทัลบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว" โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ประกอบการโรงงาน, หอพัก, ร้านอาหาร, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. และผู้แทนหน่วยงานเอกชนที่ร่วมพัฒนาระบบ platform ข้อมูลเมือง และประชาชนตำบลบ้านกลางผู้ใช้บริการระบบ ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ one stop service เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีกด้วย


******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล,นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล,นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล,นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 27 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
297
 เมื่อวาน 
594
 เดือนนี้ 
11,245
 เดือนที่ผ่านมา 
17,554
 ปีนี้ 
101,132
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
833,894
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561