หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน ประจำปีงบประมาณ 2566”

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน ประจำปีงบประมาณ 2566”

         

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบความสนองต่อความต้องการของประชาชน และพัฒนาการให้บริการสาธารณะได้ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เครือข่ายการตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน, การให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และหลักนิติธรรมและการควบคุมการทุจริต โดยมี รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ (ผู้อำนวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์) เป็นผู้บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล,นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล,นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล,นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 585 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
72
 เมื่อวาน 
392
 เดือนนี้ 
14,228
 เดือนที่ผ่านมา 
26,035
 ปีนี้ 
40,263
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,023,723
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561