หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จัดงานมหกรรมสุขภาพ โชว์ผลงานนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
 

ทต.บ้านกลาง จัดงานมหกรรมสุขภาพ โชว์ผลงานนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ

         

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียน รู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย ด้านสุขภาพและเพื่อเผยแพร่ระบบการจัดการสุขภาพของกองทุนฯ และผลงานนวัตกรรมการสร้างเสริมคุณภาพของประชาชน และหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้องปรับทัศนคติให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในงานมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กาดมั่วคัวฮอม กิจกรรมซุ้มเพื่อสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ซุ้มอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลบ้านกลาง กิจกรรมเวทีเสวนาปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน ในหัวข้อเจาะลึกปัญหากับการกินแบบขาดๆเกินๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ (อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย) 2 ส (ไม่สูบบุหรี่,ไม่ดื่มสุรา) และwell ness การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริมาส พงษ์ขันเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน, พญ.รัตนนุช มาธนะสารวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน, นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัยราม และคุณเบญจพร พันธุ์อุโมงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดรำวงเพื่อสุขภาพ โดยมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง และหมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และประชาชนในตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 830 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,339
 เมื่อวาน 
1,310
 เดือนนี้ 
20,271
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
135,456
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,118,916
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561