หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนง.จนท.ในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนง.จนท.ในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

         

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566) ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ติดตามงานร้องทุกข์และขอรับบริการของตำบลบ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ e-office ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ติดตามการซ่อมแซมเสียงตามสาย ติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง ติดตามโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แนะนำพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลรับโอน(ย้าย) สรุปรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำปี 2566 สรุปการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ สรุปโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพประจำปี 2566 กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลางประจำปีงบประมาณ 2566 การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาค ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สรุปการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรุปการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ สรุปการจัดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สรุปการจัดโครงการส่งเสริมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน รายงานผลการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และรายงานผลการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ บ้านศรีชุม ม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 825 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
404
 เมื่อวาน 
1,926
 เดือนนี้ 
18,020
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
174,120
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,157,580
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561