หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ทต.บ้านกลางลำพูนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
 

ทต.บ้านกลางลำพูนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6

         

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรี ,นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ,นางสาวนุชรี สายแสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
หรือ TGO ได้จัดให้มีโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง  ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้สมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 ประจำปี 2565 เนื่องจากผู้บริหารเทศบาลมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็ง ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ในการประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ,รางวัลชมเชย ได้แก่ เทศบาลตำบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์ และรางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
หรือ TGO ได้เชิญผู้แทนของ อปท.ที่ได้รับรางวัล นำเสนอที่มาของการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมแนะแนวทางและเทคนิค ในการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก แก่ อปท.ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
******************
ผู้สื่อข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

จำนวนผู้ชม 486 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,347
 เมื่อวาน 
1,310
 เดือนนี้ 
20,271
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
135,456
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,118,916
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561