หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

ทต.บ้านกลางลำพูน รับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จาก สถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2564

 โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
 

ทต.บ้านกลางลำพูน รับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จาก สถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2564

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2564  ผ่านระบบ video conference application zoom cloud meeting ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบโล่รางวัลพระปกเกล้า แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 36แห่ง และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1ใน 24 แห่ง ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลฯดังกล่าว ผ่านระบบ video conference 

จำนวนผู้ชม 88 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
277
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
7,901
 เดือนที่ผ่านมา 
16,921
 ปีนี้ 
99,923
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
587,167
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561