หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

          ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 “เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดงานมหกรรมสุขภาพ โชว์ผลงานนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ” นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า การสร้างสุขภาพ ถือเป็นกลยุทธ์ทางสุขภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของบุคคล ช่วยลดอัตราการป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเครียดและโรคมะเร็ง สาเหตุที่พบอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกระบวนการสร้างสุขภาพ ไม่เพียงแต่เป็นขบวนการ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้การศึกษาด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านถึงแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดผล ในการปฏิบัติและสถานการณ์ในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจก็คือการดำเนินชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ของบุคคลและชุมชนนั่นเอง ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กาดมั่วคัวฮอม เวทีเสวนาปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน กิจกรรมประกวดรำวงเพื่อสุขภาพทั้ง 12 หมู่บ้าน กิจกรรมซุ้มเพื่อสุขภาพ ทั้ง 12 หมู่บ้าน และการจัดแสดงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 12 หมู่บ้าน จากนั้นจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรเมนูอาหาร ชูสุขภาพ และมอบรางวัลการประกวดรำวงเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ยังได้เชิญหน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนตลอดจนเครือข่ายสุขภาพในชุมชน อีกด้วย
-------------------------------------------------------------------------
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร 0-5309-0711 ต่อ 711 www.banklanglp.go.th 

*************************************

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 17 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
368
 เมื่อวาน 
594
 เดือนนี้ 
11,245
 เดือนที่ผ่านมา 
17,554
 ปีนี้ 
101,132
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
833,894
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561