หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท.ในสังกัดประจำเดือนกันยายน 2565

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท.ในสังกัดประจำเดือนกันยายน 2565

         

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกันยายน 2565 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง,การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ,ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน,ติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง,ติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง,ติดตามการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE,ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน,ติดตามการซ่อมแซมเสียงตามสาย,ติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง,ติดตามโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2565,การจัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง,การจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ,สรุปการจัดโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่กับสังคมโลกาภิวัตน์,รายงานดำเนินโครงการห่วงใยใส่ใจดูแลผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2565,รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคทุกช่วงวัยประจำปีงบประมาณ 2565,รายงานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลางในโรงเรียนมัชฌิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565,รายงานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565,รายงานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม,รายงานการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค,รายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง,แจ้งรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ info,การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 

******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 20 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
185
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561