หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน มอบประกาศนีบัตรปัจฉิมาลัย รุ่นที่ 6 และมัชฌิมาลัย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน มอบประกาศนีบัตรปัจฉิมาลัย รุ่นที่ 6 และมัชฌิมาลัย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565

         

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนปัจฉิมาลัย รุ่นที่ 6 และผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนมัชฌิมาลัย รุ่นที่ 5 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรทั้ง 2 รุ่น จากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัยและโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีและผู้นำชุมชนในโรงเรียนมัชฌิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ สตรีและผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้ หมวดวิชาสังคม, หมวดวิชาสุขภาพ, หมวดวิชาเศรษฐกิจและอาชีพ และหมวดวิชาศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 42 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 117 คน โดยมีผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันติ์ พรมสนธิ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 10 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
221
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561